CERTIFIKIMI

Kompania jonë është e patentuar nga AUTORITETI I PRONËSISË INDUSTRIALE I GREQISË