KONTAKT

FABRIKË
EKSPOZITË
15 km P.E.O Thessaloniki -Kavala (Km.15 Parkingu i rrugës nacionale Selanik-Kavalë)

P.B. 164   GR 57 200    Lagada

Thessaloniki, Greece

Τel: (+30) 23940 52700

Fax: (+30) 23940 20132

email: info@trochidis.gr

Formulari i kontaktit


Shikoni vendndodhjen e Trohidhis I. SH.P.K. në hartë më të madhe